Convocatòria d’assemblea general ordinària

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA.

Conforme al que disposen els vigetns estatuts de l’Associació de Mares i Pares d’alumnes del Col·legi Maria Rosa Molas de Reus, es convoca als socis a l’Assemble General Ordinària que tindrà lloc a la pròpia escola el proper dia 23 d’octubre de 2016 a les 11:00 h en primera convocatòria i a les 11:00 h en segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
  2. Presentació i Aprovació, si s’escau, dels comptes del curs 2015-16
  3. Presentació per part de l’escola de diversos projectes per equipar l’escola on es demana la col·laboració de l’AMPA. Aprovació, si s’escau, de la col·laboració
  4. Presentació i Aprovació, si s’escau, de la previsió dels comptes pel curs 2016-17
  5. Aprovació de la quota dels socis pel curs 2016-17
  6. Resum d’activitats del curso 2015-16 i presentació d’activitats programades pel curs 2016-17
  7. Renovació de la Junta Directiva de l’AMPA
  8. Precs i pregutnes

Durant l’Assemblea hi haurà animació pels nens i després de l’Assemblea s’oferirà un aperitiu al menjador del centre.

Us demanem que us animeu a vindre i sivoleu també a presentar-vos per formar part de la Junta. Les activitats per les famílies i els nens, no es podran realitzar sense més implicació i col·laboració.